Blloku i valvulave të valvulës së fishekut dhe burimit të vajit

Valvulat e fishekëve janë një valvul që përdoret për të kontrolluar rrjedhën e lëngut ose gazit.Zakonisht instalohet në një sistem tubacioni dhe mund të kontrollojë rrjedhën, presionin dhe drejtimin e lëngut.Valvulat e fishekut janë një strukturë e thjeshtë, instalim i përshtatshëm dhe funksionim fleksibël.Ai përbëhet nga një trup valvule, mbulesë valvule, shtyllë valvule, etj. Bërthama e valvulës mund të futet ose tërhiqet nga trupi i valvulës për të arritur hapjen dhe mbylljen e valvulës. Valvulat tona të fishekëve përfshijnëvalvula proporcionale e fishekut, valvula e kontrollit me fileto, valvula e topit të fishekut, valvula e fishekut elektromagnetik, etj. I referohet një pajisjeje që përdoret për të kontrolluar rrjedhën e vajit në një sistem hidraulik.Zakonisht përbëhet nga trupi i valvulës, bërthama e valvulës, susta dhe përbërës të tjerë, dhe mund të kontrollojë hyrjen dhe daljen e vajit hidraulik përmes lëvizjes së bërthamës së valvulës.Blloku i valvulave të burimit të vajit përdoret zakonisht në pajisjet industriale, sistemet hidraulike dhe pajisjet mekanike për të kontrolluar ndërprerësin dhe rrjedhën e burimit të vajit për të arritur funksionimin normal të sistemit hidraulik.