Valvula e kontrollit pilot hidraulik

Valvula e kontrollit pilot hidraulik përfshin një levë kontrolli pilot hidraulik, a pedale hidraulike e këmbës, dhe alevë hidraulike.Leva e kontrollit pilot hidraulik është një valvul kontrolli hidraulik që kontrollon aktivizuesit në një sistem hidraulik përmes funksionimit të dorezës.Zakonisht përdoret në aplikime që kërkojnë kontroll manual të sistemeve hidraulike, të tilla si makineri ndërtimi, anije, makineri bujqësore, etj. Parimi i punës sëvalvula hidraulike e levësështë ndryshimi i pozicionit të valvulës përmes lëvizjes së dorezës, duke kontrolluar kështu drejtimin dhe rrjedhën e rrjedhës së lëngut.Pedali i këmbës hidraulike është një valvul që kontrollon sistemin hidraulik përmes funksionimit të këmbës.Zakonisht përdoret në aplikacione që kërkojnë funksionim manual ose kontroll të njëkohshëm të aktivizuesve të shumtë hidraulikë, të tilla si pajisjet ngritëse.Parimi i punës sëvalvula e kontrollit të pedalit të këmbës hidraulikeështë ndryshimi i gjendjes së valvulës duke shkelur në pozicione të ndryshme të valvulës së këmbës, duke kontrolluar kështu drejtimin e rrjedhës dhe shpejtësinë e rrjedhjes së lëngut.Një levë hidraulike është një pajisje valvulash që përdoret për të kontrolluar lëngjet, e përdorur zakonisht në sisteme hidraulike, pneumatike, hidraulike dhe të tjera.Leva e kontrollit hidraulik mund të rregullojë shpejtësinë e rrjedhës, presionin dhe drejtimin e mediumit të lëngshëm për të arritur kontrollin e sistemit.Valvulat e kontrollit përdoren gjerësisht në industri, bujqësi dhe fusha të tjera për të kontrolluar drejtimin e rrjedhës, shkallën e rrjedhës dhe presionin e lëngjeve për të përmbushur nevojat e transportit dhe përdorimit.