Motor Hidraulik

Një motor hidraulik është një aktivizues hidraulik që konverton energjinë hidraulike në energji mekanike.Ai drejton rotorin ose marshin e brendshëm përmes presionit dhe rrjedhës së vajit hidraulik për të arritur rrotullimin dhe konverton energjinë hidraulike në energji mekanike.Motorët hidraulikë zakonisht përdoren në aplikime që kërkojnë çift rrotullues të lartë dhe shpejtësi të ulët, të tilla si ekskavatorë, vinça, makineri bujqësore, etj. Ekzistojnë lloje të ndryshme motorësh hidraulikë, duke përfshirë motorët hidraulikë të tipit ingranazhesh, motorët hidraulikë të tipit pistoni boshtor, tipi pistoni radial hidraulik motorët, etj. Çdo lloj motori hidraulik ka avantazhet dhe zbatueshmërinë e tij specifike, dhe faktorë të tillë si fuqia e kërkuar, shpejtësia, çift rrotullimi dhe shpejtësia e rrjedhës duhet të merren parasysh gjatë përzgjedhjes.Motorët hidraulikë luajnë një rol të rëndësishëm në shumë fusha industriale, me karakteristika të tilla si efikasiteti i lartë, besueshmëria dhe qëndrueshmëria, dhe përdoren gjerësisht në pajisje të mëdha mekanike.Ningbongritje flamuriHydraulic Co., Ltd. prodhon motor hidraulik orbital,motor aksial pistoni,motor pto hidraulik, etj